Tanulmányi Szabályzat

Tehetséggondozó Programunk komplex rendszer, közösségre támaszkodó, a teljes személyiséget fejlesztő képzés, amely a gyermekek fejlődését végigkíséri az általános iskola felső tagozatos tanulmányai alatt. A szombati, illetve bizonyos esetekben pénteki képzési alkalmak is szerves egészet alkotnak, így a rendszer sajátosságaiból fakad, hogy a hiányzások, késések csak mértékkel tolerálhatóak.

  1. A késések, hiányzásokra vonatkozó rendelkezések  

Tehetséggondozó Programunk közösségi jellege és a képzés tematikája miatt állandó részvételt igényel.

Egy képzési félév során két hiányzás engedhető meg, ezt meghaladó számú hiányzás súlyos kötelezettségszegésnek minősül, és a Programból való kizárást eredményezheti. Erről a regionális központ vezetője és/vagy koordinátora a szakmai vezetővel együtt dönt.

A képzési alkalomról való késés esetén a résztvevő az első, megkezdett programblokkon való részvételi lehetőségéről a régióvezető/régiókoordinátor dönt.

Szombati képzéseink az Időbeosztásban megjelölt időpontokban zajlanak, reggel 9 órától 16:00-ig (workshopok esetében 9-12 és 13-16 óra között), pénteki képzéseink 16 órától 19 óráig. Az ettől eltérő kezdési és zárási időpontokról a regionális központ vezetője és/vagy koordinátora a tárgynapot megelőzően öt naptári nappal korábban írásban értesíti a résztvevők törvényes képviselőit.

Tartós akadályoztatás (betegség, elköltözés, állandó hitéleti vagy sporttevékenység stb.) esetén a regionális központ vezetője és/vagy koordinátora a szakmai vezetővel közösen dönt a képzésben való részvétel további lehetőségeiről.

Előre látható hiányzás esetén a szülő a képzést megelőző szerdán 12 óráig köteles a régióvezetőt/régiókoordinátort írásban tájékoztatni.

  1. Fegyelmi kérdések

A képzési alkalmakon a résztvevők kötelesek betartani a felügyeletet gyakorló munkatársak (régióvezetők, régiókoordinátorok, régióasszisztensek, önkéntes segítők, oktatók) utasításait.

A felmerülő fegyelmi kérdéseket egyedileg, az eset súlyosságát figyelembe véve bírálja el a regionális központ vezetője és/vagy koordinátora a szakmai vezetővel egyeztetve.

Fegyelmi kihágások (a Házirend vagy a Részvételi Szerződésben foglaltak súlyos megsértése) esetén a Program vezetői fenntartják a jogot a fegyelmi vétséget elkövető résztvevő törvényes képviselőkkel egyeztetett módon való hazaküldésére, súlyosabb esetben a képzési alkalmakról való eltiltására vagy a Programból való kizárásra.

Az esetleges felmerülő károkozások esetén a Részvételi Szerződésben foglaltakat tekintjük irányadónak.

 

 III. Az értékelések rendszere

Képzésünk során folyamatos szóbeli és írásbeli visszajelzéseket adunk a résztvevőknek, illetve a szülőknek is.

A képzési félévek végén írásbeli visszajelzést is adunk a szülők részére a résztvevők fejlődéséről, Programban való kibontakozásáról.

Az értékelés során kitérünk a résztvevő e-learning-rendszerben való haladására, aktivitására is. A programban való részvétel kritériuma a foglalkozásokhoz kapcsolódó e-learninges kurzusok teljesítése. Egy kurzus akkor tekinthető teljesítettnek, ha annak zárótesztjét a résztvevő legalább 60%-os eredménnyel abszolválja, illetve a kurzushoz kapcsolódó beküldendő, külső értékelésű feladatokat hiánytalanul elkészíti.

A régiós munkatársak és a Program oktatóinak visszajelzései nyomán a tanulmányi kötelezettségek súlyos megszegése (a képzéseken való aktív részvétel hiánya vagy két e-learning-kurzus sikertelen teljesítése stb.) esetén a régióvezető a szakmai vezetővel egyeztetve élhet Résztvevő Programból való kizárásának lehetőségével.

A fentiek alapján a Program szervezői felvázolják a résztvevők érdeklődésének, igényeinek megfelelő személyes fejlesztési területeket, amelyekről a résztvevők törvényes képviselőit is tájékoztatják személyes konzultáció formájában.

 

Budapest, 2022. szeptember 01.

 

Fehérpataky Balázs

Fiatal Tehetség Program igazgató

 

 

Csatolt állományok
Introweb | Weboldal készítés | Kereső optimalizálás