Házirend

A Házirend célja a Fiatal Tehetség Program (továbbiakban: „Program”) képzési alkalmainak zavartalanságát biztosítani, a résztvevők, segítők, oktatók személyes biztonságát elősegíteni, valamint az egymás iránti magatartásuk alapvető szabályainak, a központnak helyet adó ingatlan rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére vonatkozó követelményeknek a meghatározása.

 

  1. Általános rendelkezések

 1.1.      A Házirend hatálya kiterjed a központnak helyet adó ingatlan területén tartózkodó valamennyi résztvevőre, segítőre, oktatóra.

              A jelen Házirendben nem szabályozott kérdésekben a Részvételi Szerződés rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

1.2.       A Házirend ismerete és betartása a Program minden résztvevője, továbbá a segítők, oktatók számára kötelező.

1.3.       A központ területén tilos:

-             minden olyan magatartás, amely jogszabályba ütközik vagy közerkölcsöt sért;

-             alkohol, dohány vagy kábítószer behozatala, illetve fogyasztása, továbbá a testi épség megsértésére alkalmas eszközök behozatala.

1.4.       A résztvevők, segítők, oktatók kötelesek elfogadni és betartani a központra vonatkozó Tűz- és balesetvédelmi Szabályzatot.

 

  1. Állagvédelem

 2.1.      A résztvevők, segítők, oktatók kötelesek a központnak helyet adó ingatlan állagának védelme és megóvása érdekében az ingatlanban való tartózkodás során a központhoz tartozó helyiségeket és területeket, a közös használatra szolgáló helyiségeket és területeket, továbbá az épület berendezéseit és tartozékait – így különösen a klímatechnikai egységeket, kaputelefont, személyfelvonót, informatikai és konyhai eszközöket – rendeltetésüknek megfelelően, állagsérelem nélkül, gazdaságosan használni.

Amennyiben a résztvevő, segítő, oktató az épület berendezéseinek, tartozékainak megrongálódását, balesetveszélyes állapotát észleli, köteles a helyszínen tartózkodó szervezőnek jelezni ezt.

 

2.2.       Az oktatási eszközök, bútorok, továbbá a központnak helyet adó ingatlan helyiségeinek, berendezéseinek és tartozékainak nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a felelősség a károkozót terheli.

2.3.       A résztvevők, segítők, oktatók kötelesek a központnak helyet adó ingatlan tisztaságára vigyázni.

2.4.       A résztvevők, segítők, oktatók kötelesek napszaktól függetlenül a központnak helyet adó ingatlanban dolgozók, lakók nyugalmának bármely formában való megzavarásától tartózkodni.

 

III. Vegyes rendelkezések

 3.1.      A Program szervezői az Részvételi Szerződésben meghatározott megszorítással nem vállalnak felelősséget a központ területére behozott személyes tárgyakért, értékekért.

3.2.       A résztvevők kötelesek a képzési alkalmakra a Mathias Corvinus Collegium munkatársának tájékoztatásai alapján szükséges felszereléssel és ruházatban érkezni. A központok képzéseihez szükséges felszerelések, segédeszközök használata csak a Mathias Corvinus Collegium munkatársának, a helyszínen jelenlévő oktató vagy oktatást segítő személyek beleegyezése és útmutatása alapján történhet.

3.3.       Résztvevők a képzés során kötelesek a szervezők kéréseit, utasításait betartani, mind a központban, mind a külső helyszíni program (kirándulás, étkezés) esetén.

              Résztvevők kötelesek a képzési alkalmak során egymás testi épségére és vagyontárgyaira vigyázni, továbbá minden olyan magatartástól tartózkodni, amely veszélyhelyzet kialakulásához, személyi sérülés vagy kár bekövetkezéséhez vezethet.

3.4.       A központnak helyet adó ingatlan területén a Házirendben foglalt magatartási szabályok érvényre juttatása a szervező, a résztvevők, a segítők és az oktatók közös kötelezettsége.

 

 

Budapest, 2021. szeptember 01.

 

Constantinovits Milán

szakmai főigazgató-helyettes

Csatolt állományok
Introweb | Weboldal készítés | Kereső optimalizálás