Házirend

A Házirend célja a Fiatal Tehetség Program (továbbiakban: „Program”) képzési alkalmainak zavartalanságát biztosítani, a résztvevők, segítők, oktatók személyes biztonságát elősegíteni, valamint az egymás iránti magatartásuk alapvető szabályainak, a központnak helyt adó ingatlan rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére vonatkozó követelményeknek a meghatározása. 

I.    Általános rendelkezések

1.1.    A házirend hatálya kiterjed a központnak helyt adó ingatlan területén tartózkodó valamennyi résztvevőre, segítőre, oktatóra.
A jelen Házirendben nem szabályozott kérdésekben a Részvételi Szerződés rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

1.2.    A házirend ismerete és betartása a Program minden résztvevője, továbbá a segítők, oktatók számára kötelező.

1.3.    A központ területén tilos:
    - minden olyan magatartás, amely jogszabályba ütközik vagy közerkölcsöt sért;
   - alkohol, dohány vagy kábítószer behozatala, illetve fogyasztása, továbbá a testi épség megsértésére alkalmas eszközök behozatala.

1.4.    A résztvevők, segítők, oktatók kötelesek elfogadni és betartani a központra vonatkozó Tűz- és balesetvédelmi Szabályzatot.

II.    Állagvédelem

2.1.  A résztvevők, segítők, oktatók kötelesek a központnak helyt adó ingatlan állagának védelme és megóvása érdekében az ingatlanban való tartózkodás során a központhoz tartozó helyiségeket és területeket, a közös használatra szolgáló helyiségeket és területeket, továbbá az épület berendezéseit és tartozékait – így különösen a klímatechnikai egységeket, kaputelefont, személyfelvonót, informatikai és konyhai eszközöket – rendeltetésüknek megfelelően, állagsérelem nélkül, gazdaságosan használni.

Amennyiben a résztvevő, segítő, oktató az épület berendezéseinek, tartozékainak megrongálódását, balesetveszélyes állapotát észleli, köteles a helyszínen tartózkodó szervezőnek jelezni ezt.

2.2.  Az oktatási eszközök, bútorok, továbbá a központnak helyet adó ingatlan helyiségeinek, berendezéseinek és tartozékainak nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a felelősség a károkozót terheli.

2.3.    A résztvevők, segítők, oktatók kötelesek a központnak helyt adó ingatlan tisztaságára vigyázni.

2.4.   A résztvevők, segítők, oktatók kötelesek napszaktól függetlenül a központnak helyt adó ingatlanban dolgozók, lakók nyugalmának bármely formában való megzavarásától tartózkodni.

III.    Vegyes rendelkezések

3.1.    A Program szervezői az Oktatási Szerződésben meghatározott megszorítással nem vállalnak felelősséget a központ területére behozott személyes tárgyakért, értékekért.

3.2.    A résztvevők kötelesek a képzési alkalmakra a központvezető tájékoztatásai alapján szükséges felszereléssel és ruházatban érkezni. A központok képzéseihez szükséges felszerelések, segédeszközök használata csak a központvezető, a helyszínen jelenlévő oktató vagy oktatást segítő személyek beleegyezése és útmutatása alapján történhet.

3.3.    Résztvevők a képzés során kötelesek a szervezők kéréseit, utasításait betartani, mind a központban, mind a külső helyszíni program (kirándulás, étkezés) esetén.

 Résztvevők kötelesek a képzési alkalmak során egymás testi épségére és vagyontárgyaira vigyázni, továbbá minden olyan magatartástól tartózkodni, amely veszélyhelyzet kialakulásához, személyi sérülés vagy kár bekövetkezéséhez vezethet.

3.4.  A központnak helyt adó ingatlan területén a házirendben foglalt magatartási szabályok érvényre juttatása a szervező, a résztvevők, a segítők és az oktatók közös kötelezettsége. 

 

Csatolt állományok
Introweb | Weboldal készítés | Kereső optimalizálás