Pedagóguskonferencia 2017

A Fiatal Tehetség Program idén is szeretettel várja ingyenes konferenciájára a tehetséggondozás iránt érdeklődő pedagógusokat és pszichológusokat. Az esemény előadói között olyan szakembereket köszönthetünk, akik jól értenek a gyermekek nyelvén, tapasztalataik nyomán hasznos iránymutatásokkal szolgálhatnak a nevelő-fejlesztő munkában.

 

- a Mathias Corvinus Collegium konferenciája
 

2017. május 13. szombat
Helyszín: Mathias Corvinus Collegium
Budapest, 1016, Somlói út 51.

 

A „Tehetséggondozás felsős fokon” konferencia hagyományteremtő kezdeményezés. Célunk a felső tagozatos korosztály tehetséggondozási lehetőségeinek és módszereinek bemutatása, a formális és nonformális oktatási rendszerek tapasztalatainak megosztása. A tehetséges gyermekek képességeinek felismerésében és fejlesztésében az első lépéseket a család teszi meg, később viszont a pedagógusokkal, pszichológusokkal és az oktatás további szereplőivel együttműködve lehet csak eredményes személyiség- és készségfejlesztést elérni.

A konferencia ezért olyan szakmai találkozási pont, közösségi bázis kíván lenni, ahol az érdeklődő szakemberek a tehetséggondozást több szempontból megvilágító, szemléletformáló előadásokon túl részesei lehetnek egy olyan fórum munkájának, ahol lehetőséget biztosítunk tapasztalataik és módszertani ötleteik megosztására. A rendezvényen ezért lehetőség nyílik a FIT Programot mint egy innovatív oktatási módszerekkel dolgozó képzési formát is megismerni, illetve a témakört számos szakértő előadás révén is körüljárni.


Az idei évben olyan szakembereket köszönthetünk előadóink sorában, akik jól értenek a gyermekek nyelvén, tapasztalataik nyomán hasznos iránymutatásokkal szolgálhatnak a nevelő-fejlesztő munkában. Dr. Goschi Gabriella a tehetséggondozás iskolai lehetőségeit, a testi-szellemi összhang megteremtésének fontosságát elemzi előadásában. Dr. Kádár Annamária, a mesepszichológia legjelentősebb kutatója pedig a mesék bölcsességét felhasználva oszt meg ötleteket, melyek segítségünkre lehetnek már kisgyermekkortól kezdve az önbecsülés kialakításában, megerősítéseben. A korai tapasztalatok ugyanis jelentős befolyással bírnak arra, hogy a gyermekek későbbi életük során képesek lesznek-e az asszertív érdekérvényesítésre, a hatékony kommunikációra és közösségi működésre, illetve értékes emberként tekintenek-e magukra.
 
A konferencia programja

09.00-9.30 - Regisztráció
09.40-09.50 - SZALAI ZOLTÁN ügyvezető igazgató ünnepélyes megnyitója
09.50-10.10 - CONSTANTINOVITS MILÁN: Kaland, közösség, kihívás - a FIT Program tehetséggondozása
10.20-11.00 - BALATONI JÓZSEF (JOCÓ BÁ'): Legyen élmény a tanulás!
11.00-11.20 - Kávészünet
11.20-12.20 - GOSCHI GABRIELLA: A tehetséghez bátorság kell!
12.20-13.20 - Ebédszünet
13.30-14.00 - GULYÁS ENIKŐ: Digitális átállás a köznevelésben - Kísérletek az elektronikus tanulási környezet kialakítására
14.00-14:15 - FIT-kvíz eredményhirdetése
14.15-15.00 - AKNAI DÓRA ORSOLYA - CZÉKMÁN BALÁZS - FEHÉR PÉTER: Hogyan neveld a sárkányodat; avagy hogyan segíti az IKT alkalmazása a tehetséggondozást?
15.00-15.20 - Kávészünet
15.20-16.30 - KÁDÁR ANNAMÁRIA: Önbecsülés és küzdőképesség megalapozása gyermekkorban


A konferencia előadói

 >>> DR. KÁDÁR ANNAMÁRIA, a FIT Program egyik fővédnöke és a mesepszichológia legjelentősebb kutatója az önbecsülés gyermekkorban történő megalapozásához nyújt ötleteket „Önbecsülés és küzdőképesség megalapozása gyermekkorban" című előadásában. Szemléletformáló gondolatok, korszerű pedagógiai megközelítések a szakemberre jellemző élvezetes, számos példával fűszerezett előadói stílusban.

>>> DR. GOSCHI GABRIELLA klinikai és sportszakpszichológus a tehetséges gyermekek speciális igényeit és ehhez kapcsolódóan a támogató szülői-nevelői attitűdöket mutatja be „A tehetséghez bátorság kell!” címmel. Számos kutatási eredmény és gyakorlati tapasztalat, jó tanács is előkerül majd, amelyek segíthetik az oktató-nevelő munka hatékonyságát növelni.

>>> BALATONI JÓZSEF, vagy ahogy sokan ismerik, Jocó bácsi a kooperatív, tapasztalatra építkező korszerű oktatási módszerét ismerteti konferenciánkon "Legyen élmény a tanulás!" mottóval. A fiatal pedagógus írásaival több szakmai fórumon és a népszerű 'Jocó bácsi világa' Facebook-oldalán is találkozhatunk. Célja, hogy koncepciója a pedagógiáról és a pedagógusok szerepéről minél több emberhez eljusson.

>>> AKNAI DÓRA ORSOLYA - CZÉKMÁN BALÁZS - DR. FEHÉR PÉTER, avagy az IKT MASTERMINDS Kutatócsoport már számos előadást tartott határon innen és túl a digitális eszközök tanórai felhasználási lehetőségeiről, így most is ezzel a témával készülnek: "Hogyan neveld a sárkányodat, avagy hogyan segíti az IKT alkalmazása a tehetséggondozást?" címmel, konkrét módszertani ötleteket, jó gyakorlatokat is megosztva a közönséggel. Témáik között hallhatunk kiterjesztett valóság, a virtuális valóság, a hálózati tanulás és a mobil eszközökkel támogatott tanulásról is.

>>> GULYÁS ENIKŐ az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, valamint  ugyanezen intézmény Médiainformatika Intézetének főiskolai tanársegéde, aki már egy évtizede foglalkozik a fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségeivel. Előadásának középpontjában a digitális paradigmaváltás áll, amely a tanulási rendszer egészét érintő jelenség, ugyanis a tanártól a diákokon át a szülőkig minden szereplő számára érzékelhető e változás napjainkban.

>>> CONSTANTINOVITS MILÁN a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programjának (FIT Program) szakmai vezetője, korábban középiskolai tanár, nonformális és élménypedagógiai szakkönyvek szerzője, szerkesztője. Prezentációja a FIT Program bemutatására fókuszál, az innovatív, komplex szemléletű tehetségfejlesztő képzés jó gyakorlatait és az elmúlt két évben felhalmozott szakmai tapasztalatait osztja meg a közönséggel.
Kapcsolat:

Constantinovits Milán, a FIT Program szakmai vezetője -

Az esemény folyamatosan frissülő FB-oldala megtekinthető itt.

Vissza