Tanulmányi Szabályzat

Tehetséggondozó Programunk komplex rendszer, közösségre támaszkodó, a teljes személyiséget fejlesztő képzés, amely a gyermekek fejlődését végigkíséri az általános iskola felső tagozatos tanulmányai alatt. A szombati képzési alkalmak is szerves egészt alkotnak, így a rendszer sajátosságaiból fakad, hogy a hiányzások, késések csak mértékkel tolerálhatóak.

I. A késések, hiányzásokra vonatkozó rendelkezések

Tehetséggondozó Programunk közösségi jellege és a képzés tematikája miatt állandó részvételt igényel.

Egy képzési félév során két hiányzás engedhető meg, ezt meghaladó számú hiányzás súlyos kötelezettségszegésnek minősül, és a Programból való kizárást eredményezheti. Erről a regionális központ vezetője a szakmai vezetővel együtt hoz döntést.

A képzési alkalomról való késés esetén a résztvevő az első, megkezdett programblokkon való részvételi lehetőségéről a régióvezető dönt.

Képzéseink az Oktatási Tervben megjelölt időpontokban zajlanak, reggel 9 órától 16:00-ig. Az ettől eltérő kezdési és zárási időpontokról a regionális központ vezetője a tárgynapot megelőzően öt naptári nappal korábban írásban értesíti a résztvevők törvényes képviselőit.

Tartós akadályoztatás (betegség, elköltözés) esetén a regionális központ vezetője a szakmai vezetővel közösen hoz döntést a képzésben való részvétel további lehetőségeiről.

 

II. Fegyelmi kérdések

A képzési alkalmakon a résztvevők kötelesek betartani a felügyeletet gyakorló munkatársak (központvezetők, önkéntes segítők) utasításait.

A felmerülő fegyelmi kérdéseket egyedileg, az eset súlyosságát figyelembe véve bírálja el a regionális központ vezetője a szakmai programfelelőssel egyeztetve.

Fegyelmi kihágások (a Házirend vagy a Részvételi Szerződésben foglaltak súlyos megsértése) esetén a Program vezetői fenntartják a jogot a fegyelmi vétséget elkövető résztvevő törvényes képviselőkkel egyeztetett módon való hazaküldésére, súlyosabb esetben a képzési alkalmakról való eltiltására vagy a Programból való kizárásra.

Az esetleges felmerülő károkozások esetén a Részvételi Szerződésben foglaltakat tekintjük irányadónak.

III. Az értékelések rendszere

Képzésünk során folyamatos szóbeli és írásbeli visszajelzéseket adunk a résztvevőknek, illetve a szülőknek is.

A képzési félévek végén írásbeli visszajelzést is adunk a szülők részére a résztvevők fejlődéséről, Programban való kibontakozásáról.

Az értékelés során kitérünk a résztvevő e-learning rendszerben való haladására, aktivitására is. A programban való részvétel kritériuma a foglalkozásokhoz kapcsolódó e-learninges kurzusok teljesítése. Egy kurzus akkor tekinthető teljesítettnek, ha annak zárótesztjét a résztvevő legalább 60%-os eredménnyel abszolválja, illetve a kurzushoz kapcsolódó beküldendő, külső értékelésű feladatokat hiánytalanul elkészíti.

A fentiek alapján a Program szervezői felvázolják a résztvevők érdeklődésének, igényeinek megfelelő személyes fejlesztési területeket, amelyekről a résztvevők törvényes képviselőit is tájékoztatják személyes konzultáció formájában.

 

Budapest, 2016. augusztus 9.

Juhász Anikó
pályázati igazgató

Constantinovits Milán
szakmai vezető

Csatolt állományok
Introweb | Weboldal készítés | Kereső optimalizálás